Legislatíva pripojovacích plynovodov

Legislatíva pripojovacích plynovodov

Podmienky pripojenia do siete SPP   Technické podmienky pripojenia a schvaľovanie projektovej dokumentácie určuje SPP - distribúcia, ktorá tiež určuje podmienky prístupu a pripojenia do distribučnej siete. Všetky úkony spojené s pripojením do distribučnej siete má stavebník možnosť vykonávať osobne na kontaktných miestach prevádzkovateľa, písomne alebo on-line na webovej stránke SPP distribúcia. Pri žiadosti o prístup do distribučnej siete je potrebné dodržiavať nasledujúce poradie jednotlivých úkonov: Podanie žiadosti o pripojenie (spolu s prílohami) investorom, prevádzkovateľom, resp. stavebníkom Vyhotovenie návrhu zmluvy o pripojení spolu s technickými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti SPP Stanovenie technických a obchodných podmienok pripojenia vrátane predpokladaného termínu pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti prevádzkovateľom siete do 30 dní Úhrada poplatku za pripojenie stavebníkom do 15 dní od doručenia (prevzatia) faktúry s poplatkom za pripojenie Vypracovanie projektovej dokumentácie…
Čítajte viac