Vykurovacie systémy pre domácnosti

Vykurovacie systémy pre domácnosti, rodinné domy, kancelárie, ubytovacie a stravovacie zariadenia a iné firmy

Inštalácia ústredného kúrenia (ÚK)

 • Dodávka a montáž rozvodov ÚK pre radiátorové a podlahové vykurovanie
 • Dodávka a montáž vykurovacích telies – radiátorové vykurovanie
 • Dodávka a montáž vykurovacích zariadení – plynové kotle, elektro-kotle, kotle na tuhé palivo
 • Merania a regulácie (MaR)

 

Plynové prípojky a pripojovacie plynovody

 • Dodávka a montáž rozvodov podľa projektovej dokumentácie
 • Dodávka a montáž stojana pre regulátor a plynomer
 • Revízie rozvodu plynu

 

Prípady pripojenia plynovodu

Realizácia pripojovacieho plynovodu pre rodinné domy (RD) a bytové domy:

 1. Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti (SPP)
 2. Zmluva o pripojení (SPP)
 3. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie (PD) na SPP
 4. Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie
 5. Realizácia výstavby prípojky plynovodu
 6. Porealizačné zameranie
 7. Odovzdanie prípojky plynu na SPP
 8. Zmluva o dodávke plynu (SPP)
 9. Montáž meradla

Rozšírenie pripojovacieho plynovodu (distribučnej siete) :

 1. Žiadosť o vydanie technických podmienok pre rozširenie distribučnej siete (prílohy k žiadosti – list vlastníctva, katastrálna mapa)
 2. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete (SPP)
 3. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie (PD) na SPP a TI
 4. Stavebné povolenie
 5. Realizácia
 6. Úradná tlaková skúška
 7. Porealizačné zameranie
 8. Odovzdanie rozšírenia distribučnej siete na SPP
 9. Zmluvný vzťah medzi investorom a SPP
 10. Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti

Preložky existujúcich plynovodov:

 1. Preložka prípojky plynu
 2. Preložka distribučnej siete

 

Lokality

Prešovský a Košický kraj: Prešov, Košice, Poprad, Vranov nad Topľou, Bardejov, …

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme.