Montáž, inštalácia vykurovacích a plynových systémov a zariadení

Domov / Montáž, inštalácia vykurovacích a plynových systémov a zariadení

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti dodávky, montáže a inštalácie vykurovacích a plynových systémov pre domácnosti, rodinné domy, kancelárie, firmy, ubytovacie a stravovacie zariadenia a priemysel . Naše služby sú kompexné, od vypracovania návrhu, štúdie a projektu až po finálnu realizáciu.

Vykurovacie a plynové systémy pre priemyselné a výrobné haly

  • Plynové prípojky a pripojovacie plynovody
  • Postupy v prípadoch pripojenia plynovodu
  • Rozvody plynu, ústredné kúrenie (ÚK) a zdravotne technická inštalácia (ZTI)
  • Vykurovanie teplovodné, teplovzdušné, sálavé, plynové alebo elektrické
  • Kotolne – merania a regulácie (MaR)

Viac informácií o vykurovacích a plynových systémoch pre priemysel

Vykurovacie a plynové systémy pre domácnosti a firmy

  • Plynové prípojky a pripojovacie plynovody
  • Prípady pripojenia plynovodu
  • Inštalácia ústredného kúrenia (ÚK) radiátorového alebo podlahového
  • Vykurovacie zariadenia: kotle plynové, elektrické a na tuhé palivo

Viac informácií o vykurovacích a plynových systémoch pre domácnosti, kancelárie, ubytovacie a stravovacie zariadenia a iné firmy

 

Plynové spotrebiče – predaj a uvedenie do prevádzky

Klimatizácie – predaj, montáž a servis

Solárne systémy – predaj, montáž a servis

 

Plynoma s.r.o. poskytuje bezpečné a spoľahlivé plynoinštalačné a kúrenárske služby pre domácnosti, kancelárie, firmy, ubytovacie a stravovacie zariadenia aj veľké priemyselné haly v Prešovskom a Košickom kraji.